પર્સનલ લોન વ્યાજદર

લોનની મુદતના આખા ગાળા દરમિયાન ઈએમઆઈ પરવડે તેવી રહે એ માટે આઈઆઈએફએલ પર્સનલ લોન આકર્ષક વ્યાજદર રજૂ કરે છે. ગ્રાહકોને આશ્ચર્ય થાય એવા છૂપા ચાર્જીસમાં આઈઆઈએફએલ માનતું નથી અને અમારા વ્યવહારોમાં અમે પારદર્શી છીએ.

વ્યાજદર

 • 13% થી આગળ

Processing Fee for Personal Loan

પ્રકારચાર્જીસ
લોન પ્રોસેસિંગ ચાર્જીસલોનની રકમના 2% સુધી વત્તા જીએસટી
શિક્ષાપાત્ર ચાર્જીસ, લેટ પેમેન્ટ ચાર્જીસ, ચૂકવવા પાત્ર નાણાંમાં કોઈપણ પ્રકારનાં ડીફૉલ્ટ્સદર મહિને 2%નો ગુણોત્તર વધ
માટેના ચાર્જીસઃ
 • ચેક બાઉન્સ
 • ચેક અમાન્ય
 • ચેક સ્વેપ
 • એસઆઈ/ઈસીએસ અમાન્ય
 • નો-ડ્યુઝ
 • દસ્તાવેજમાં સુધારો
 • ડુપ્લિકેટ સ્ટેટમેન્ટ/ રિપેમેન્ટ શિડ્યુલ વગેરે
દરેક બાઉન્સ માટે રૂ. 500/- વત્તા જીએસટી
ડોક્યુમેન્ટેશન ચાર્જીસ, ઈન્સ્પૅક્શન ચાર્જીસ, સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ચાર્જીસ વગેરે સહિતના અન્ય ચાર્જીસકંઈ નહીં
ફોરક્લૉઝર ચાર્જીસ6% સુધી
લોનની માહિતી માટે કસ્ટમર પૉર્ટલનો ઉપયોગ, ઍકાઉન્ટ સમરી વગેરેકંઈ નહીં

નોંધઃ

 • રિસ્ક સેગ્મેન્ટેશનના આધારે ગ્રાહકપાસેથી વ્યાજદર વસૂલવામાં આવે છે.
 • આઈઆઈએફએલ વ્યાજના દરમાં તથા પ્રોસેસિંગ ફીમાં સમયાંતરે ફેરફાર કરવાના અધિકારો અબાધિત રાખે છે અને પોતાને આધીન રાખે છે.
 • જીએસટી તથા અન્ય સરકારી કરવેરા, વસૂલાત, વગેરે પ્રવર્તમાન દર પ્રમાણે લાગુ કરવામાં આવશે તથા આ ચાર્જીસ ઉપરાંત તથા એ સિવાયના ચાર્જીસ વસૂલવાનું આઈઆઈએફએલ પોતાને આધીન રાખે છે.
 • અહીં જણાવવામાં આવેલા ચાર્જીસ કેસ મુજબ બદલાઈ શકે છે અને તેનો આધાર ગ્રાહકની પ્રોફાઈલ પર રહે છે. આમ છતાં, અહીં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે, સુવિધા દસ્તાવેજો હેઠળ માન્ય કરવામાં આવેલા ચાર્જીસ અને ફીઝ અંતિમ રહેશે તથા લોન લેનાર માટે બંધનકર્તા રહેશે.
 • પહેલી જુલાઈ, 2017થી લાગુ વર્તમાન જીએસટી 18.00% છે.
 • ઈએમઆઈની ચૂકવણી દર મહિનાની ત્રીજી તારીખે કરવાની રહેશે.

May I Help You

Submit