પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના માટે આવશ્યક દસ્તાવેજો- સીએલએસએસ

આઈઆઈએફએલ હોમ લોન સાથે 14000થી વધુ પરિવારોએ પ્રધાન મંત્રીની સીએલએસએસ સ્કીમ હેઠળ લાભ લીધો છે. આઈઆઈએફએલ હોમ લોન્સ તમારી લોનની અરજી ઝંઝટ મુકત અનુભવ બની રહે તે માટે દરેક પગલે તમને મદદ અને માર્ગદર્શન કરે છ

અમે તમારી અરજી પૂર્ણ કરવા માટે આવશ્યક દસ્તાવેજોની યાદી નીચે આપે છે.

દસ્તાવેજનો પ્રકાર

 • અહીં ક્લિક કરમાટે
 • પેન કાર્ડ (ફરજિયાત) અને કોઈ પણ નિમ્નલિખિત એક દસ્તાવેજ

  1. મતદાર ઓળખપત્ર
  2. આધાર કાર્ડ
  3. પ્રમાણિત પાસપોર્ટ
  4. ડ્રા‌ઈવિંગ લાઈસન્સ
  5. ફોટો ક્રેડિટ કાર્ડ
  6. સરકારી સંસ્થા દ્વારા જારી ફોટો ઓળખપત્ર
  7. ફોટોગ્રાફ સાથે ગ્રાહકોની ઓળખની વિશ્વસનીયતા તપાસનાર માન્યતાપ્રાપ્ત જાહેર સત્તા કે સરકારી નોકર પાસેથી પત્ર.
 • નિમ્નલિખિત કોઈ પણ એક દસ્તાવેજ

  1. મતદાર ઓળખપત્ર
  2. આધાર કાર્ડ
  3. પ્રમાણિત પાસપોર્ટ
  4. ગ્રાહકની ઓળખ અને નિવાસની વિશ્વસનીયતા તપાસનાર માન્યતાપ્રાપ્ત જાહેર સત્તા કે સરકારી નોકર પાસેથી પત્ર.
  5. છેલ્લામાં છેલ્લું યુટિલિટી બિલ.
  6. સ્ટેમ્પપેપર પર ભાડાં કરાર
  7. કોઈ પણ કમર્શિયલ નેશનલાઈઝ્ડ બેન્કનું ઋણદારનું સરનામું પ્રદર્શિત કરતાં બેન્ક નિવેદનો.
  8. 3 મહિનાથી જૂનું નહીં તેવું ક્રેડિટ કાર્ડનું નિવેદન.
  9. જીવન વીમા યોજના
  10. કંપની દ્વારા તેના લેટરહેડ પર નિવાસી સરનામાનું પ્રમાણપત્ર/પત્ર.
  11. મિલકત (ઘર), જો વસાવ્યું હોય તો વેચાણ કરારની નકલ
  12. મહાપાલિકા અથવા મિલકત વેરાની રસીદ
  13. પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ બેન્ક અકાઉન્ટ નિવેદન
  14. પેન્શન અથવા ફેમિલી પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર (પીપીઓ), જે સરકારી વિભાગો અથવા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો દ્વારા નિવૃત્તિ કર્મચારીઓને જારી કરાય છે અને તેમાં સરનામું હોવું જોઈએ.
  15. રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સરકારી વિભાગો, કાનૂની અથવા નિયામક સંસ્થાઓ અને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ, શિડ્યુલ્ડ કમર્શિયલ બેન્કો, નાણાકીય સંસ્થાઓ અને લિસ્ટેડ કંપનીઓ દ્વારા જારી કંપની પાસેથી મુકામ ફાળવણીનો પત્ર. આ જ રીતે વિધિસર મુકામ ફાળવણી કરનાર આવી કંપનીઓ સાથે લીવ એન્ડ લાઈસન્સ કરાર.
  16. વિદેશી ન્યાયસીમાના સરકારી વિભાગો દ્વારા જારી દસ્તાવેજો અથવા ભારતમાં વિદેશી એમ્બેસી અથવા મિશન દ્વારા જારી પત્ર.
 • નિમ્નલિખિત કોઈ પણ એક દસ્તાવેજ:-

  1. દુકાન આસ્થાપના પ્રમાણપત્ર
  2. ટ્રેડ લાઈસન્સ સર્ટિફિકેટ
  3. એસએસઆઈ નોંધણી પ્રમાણપત્ર
  4. પેન કાર્ડ, સેલ્સ ટેક્સ, વેટ નોંધણી પ્રમાણપત્ર
  5. ભાગીદારી કરાર (પેઢીઓ માટે), કંપનીઓ માટે સહયોગ કરાર (એમઓએ)
  6. નિકાસ- આયાત કોડ સર્ટિફિકેટ/ ફેક્ટરી નોંધણી પ્રમાણપત્ર
  7. વ્યાવસાયિકો માટે વ્યાવસાયિક પાત્રતા પ્રમાણપત્ર અને પદવી પ્રમાણપત્ર
  8. સેબી નોંધણી પ્રમાણપત્ર
  9. આરઓસી દ્વારા જારી નોંધણી નં.
 • નિમ્નલિખિત બધા દસ્તાવેજો:

  1. છેલ્લાં 2 નાણાકીય વર્ષની ગણતરી સાથે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન્સ.
  2. 2.બધાં બીડાણો સાથે બેલેન્સ શીટ અને નફો- નુકસાન ખાતું (જો લાગુ હોય તો યોગ્ય રીતે સીએ પ્રમાણિત અને ઓડિટેડ)
  3. વેપારી પેઢીનું છેલ્લા છ મહિનાનું કરન્ટ અકાઉન્ટ નિવેદન અને વ્યક્તિગતનું બચત ખાતું નિવેદન.
 • નિમ્નલિખિત બધા દસ્તાવેજો :

  1. 6 મહિનાની પુન:ચુકવણીનાં બેન્ક નિવેદન સાથે રનિંગ લોન સંબંધી દસ્તાવેજો.
  2. શેરહોલ્ડિંગ શૈલીની નવી યાદી (સીએ/ સીએસ દ્વારા યોગ્ય પ્રમાણિત)
  3. એમઓએ (પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીઓ માટે)
  4. ભાગીદારી કરાર (ભાગીદારી પેઢીઓ માટે)
 • નિમ્નલિખિત બધા દસ્તાવેજો:

  1. મિલકતના સંપૂર્ણ શૃંખલાના દસ્તાવેજોની નકલ (લાગુ મુજબ)
  2. વેચવાના કરારની નકલ (જો અમલ કરાયો હોય)
  3. ફાળવણી પત્ર/ ખરીદદાર કરારની નકલ (જો લાગુ હોય)
  4. ડેવલપરે કરેલા પેમેન્ટ(ટો)ની રસીદ(દો)ની નકલ (જો લાગુ હોય)

May I Help You

Submit